REJESTRACJA
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie | EDUKATORIUM, pawilon A-V

23.05.2024 / czwartek

Sympozjum inauguracyjne WAKiK’2024
IVUS i OCT – co każdy elektroradiolog wiedzieć i umieć powinien?
Obrazowanie w zabiegach wewnątrznaczyniowych – Co każdy technik wiedzieć i umieć powinien?
Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia – perspektywa najbliższej dekady

Więcej
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

24.05.2024 / piatek

Gorące tematy w kardiologii interwencyjnej
Gorące tematy i kontrowersje w kardiologii
Gorące tematy w angiologii i chirurgii naczyniowej
Optymalizacja diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej

Więcej
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

25.05.2024 / sobota

Sesja specjalna – diagnostyka i leczenie wstrząsu kardiogennego
Optymalizacja leczenia wstrząsu kardiogennego o różnej etiologii w oparciu o przypadki kliniczne i komentarze ekspertów
Leczenie wstrząsu kardiogennego w oparciu o sieć ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych działających w systemie HUB & SPOKE

Więcej
WIĘCEJ

Prof. dr hab. med.

JACEK LEGUTKO

Prof. dr hab. med.

BOGUSŁAW KAPELAK

Prof. UJ. dr hab. med.

BARTŁOMIEJ GUZIK

Dr med.

MAREK ANDRES

Prof. Andrzej Surdacki

Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. Robert Gil

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Ewa Konduracka

Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr med. Marek Andres

Dr med. Rafał Badacz

Lek. med. Jakub Baran

Prof. dr hab. med. Stanisław Bartuś

Lek. med. Magdalena Bryndza

Dr hab. med. Krzysztof Bryniarski

Lek. med. Władysław Dabrowski

Lek. med. Marta Diachyshyn

Prof. dr hab. med. Andrzej Gackowski

Dr hab. med. Bartłomiej Guzik

Prof. dr hab. med. Anna Kabłak-Ziembicka

Dr med. Grzegorz Karkowski

Prof. UJ .dr hab. med. Paweł Kleczyński

Dr med. Artur Kocurek

Prof. UJ .dr hab. med. Monika Komar

Dr hab. med. Janusz Konstanty-Kalandyk

Dr med. Marcin Kuniewicz

Dr med. Andrzej Machnik

Lek. med. Damian Maciejewski

Prof. dr hab. med. Piotr Musiałek

Lek. med. Bartłomiej Nawrotek

Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

Lek. med. Łukasz Niewiara

Prof. dr hab. med. Andrzej Ochała

Prof. dr hab. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek

Lek. med. Elżbieta Ostrowska-Kaim

Lek. med. Elżbieta Paszek

Dr hab. med. Jacek Piątek

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec

Dr hab. med. Jakub Podolec

Prof. dr hab. med. Tadeusz Przewłocki

Lek. med. Tomasz Rajs

Prof. dr hab. med. Marek Rajzer

Dr med. Agnieszka Rosławiecka

Prof. UJ .dr hab. med. Paweł Rubiś

Prof. dr hab. med. Przemysław Rutkowski

Dr hab. med. Łukasz Rzeszutko

Dr med. Daniel Rzeźnik

Dr med. Robert Sobczyński

Dr med. Danuta Sorysz

Dr med. Maciej Stąpór

Lek. med. Piotr Szolc

Dr med. Łukasz Tekieli

Prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz -Pająk

Dr med. Jarosław Trębacz

Dr med. Grzegorz Wasilewski

Dr hab. med. Karol Wierzbicki

Lek. med. Maciej Wierzbowski

Lek. med. Łukasz Wiewiórka

Lek. med. Ziemowit Wroński

Dr med. Wojciech Zajdel

Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka

PROGRAM

SESJA 1 | 10:00–12:15 Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii – farmakoterapia
Sesja Jubileuszowa z okazji X-lecia Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii WL UJ CM i Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej KSS im. św. Jana Pawła II

Prowadzenie: Jacek Legutko, Wojciech Zajdel, Krzysztof Żmudka, Robert Gil

Panel: Bartłomiej Guzik, Jadwiga Nessler, Piotr Pieniążek, Jakub Podolec, Tadeusz Przewłocki, Robert Sobczyński, Maciej Stąpór


 • 10.00-10.15 Wojciech Zajdel Przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA) u progu 50 urodzin.
 • 10.15-10.30 Paweł Kleczyński Krótkoterminowe wspomaganie lewej komory serca w zabiegach PCI wysokiego ryzyka – rejestr KRAKPELLA.
 • 10.30-10.45 Bartłomiej Guzik Diagnostyka i leczenie niedokrwienia bez zwężeń w tętnicach wieńcowych (INOCA) – rejestr MOSAIC-COR.
 • 10:45-11:00 Jacek Legutko Inwazyjna diagnostyka i leczenie zawału serca – czy po 25 latach możemy coś jeszcze robić lepiej?
 • 11:00-11:15 Jarosław Trębacz Blaski i cienie przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)
 • 11:15-11:30 Robert Sobczyński Leczenie zdegenerowanej protezy biologicznej zastawki aortalnej – AVR vs. TAVI
 • 11:30-11:45 Andrzej Gackowski Przezcewnikowe leczenie niedomykalności mitralnej i trójdzielnej
 • 11:45-12:00 Tadeusz Przewłocki Zabiegi strukturalne w zapobieganiu udarom mózgu
 • 12:00-12:15 Grzegorz Karkowski Kompleksowe zabiegi ablacji w arytmiach komorowych
 • 12:15-12:30 Niespodzianka

PRZERWA KAWOWA | 12:30–12:45

SESJA 2 | 12:45–14:15 Gorące tematy i kontrowersje w kardiologii – część 2

Prowadzenie: Robert Gil, Jacek Legutko, Andrzej Surdacki, Stanisław Bartuś

Panel: Grzegorz Gajos, Jadwiga Nessler, Ewa Konduracka, Lidia-Tomkiewicz-Pająk, Krzysztof Bryniarski, Danuta Sorysz, Marek Andres, Jakub Podolec, Damian Maciejewski 


 • 12:45-13:00 Grzegorz Gajos Kluczowa rola kardiologów w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu 2 „on-line”
 • 13:00-13:15 Jacek Legutko Interwencja to nie wszystko – diagnostyka i leczenie niestabilnej blaszki miażdżycowej
 • 13:15-13:30 Stanisław Bartuś Kontrowersje wokół leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy tętnic obwodowych
 • 13:30-13:45 Jadwiga Nessler Obecne możliwości farmakoterapii niewydolności serca w pełnym spektrum frakcji wyrzutowej
 • 13:45-14:00 Lidia Tomkiewicz-Pająk Diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych po chirurgicznej korekcji złożonych wad wrodzonych serca w dzieciństwie – bariery do pokonania
 • 14:00-14:15 Robert Gil Narodowy program leczenia wstrząsu kardiogennego

PRZERWA OBIADOWA | 14.10–15.00

SESJA 3 | 15.00–17.00 Gorące tematy w angiologii i chirurgii naczyniowej
Sesja Jubileuszowa z okazji X-lecia Oddziału Chirurgii Naczyniowej KSS im. św. Jana Pawła II w Krakowie

Prowadzenie: Piotr Pieniążek, Mariusz Trystuła, Piotr Musiałek

          


 • 15:00- 15:12 Mariusz Trystuła, P. Odrowąż-Pieniążek, T. Drążkiewicz, A. Brzychczy, J. Zasada, M. Kazibudzki, P. Loska, P. Szczepanek, P. Paluszek, R. Machnik, T. Kwiatkowski, R. Maciąg, M. Opławski, A.M. Sieczkowska, A. Hydzik, Ł. Tekieli, A. Radziszewski, P. Paluszek,  K. Lewandowski, P. Musiałek, M. Brzychczy
  10 lat Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Krakowie. Gdzie byliśmy przed 10 laty i gdzie jesteśmy dzisiaj.                                        
 • 15:12–15:19 P. Odrowąż-Pieniążek Współistnienie chorób sercowo naczyniowych – rola multidyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.     
 • 15:20-15:27  R. Maciąg, M. Trystuła, J. Zasada ARCH BRANCH i BEVAR – nowe techniki endowaskularne w leczeniu tętniaków aorty.
 • 15:27–15:34 A. Hydzik, J. Zasada, M. Opławski, R. Maciąg, A.M. Sieczkowska, M. Trystuła Malformacje naczyniowe– ostatnie osiągnięcia w wewnątrznaczyniowej terapii przezskórnej.       
 • 15:34-15:41 M. Opławski, R. Maciąg, J. Zasada, M. Trystuła Wewnątrznaczyniowe leczenie niewydolności żył gonadalnych – Zespołu Przekrwienia Biernego Miednicy (PCS) i żylaków powrózka nasiennego.
 • 15.41-15:48 P. Loska, M. Trystuła, J. Zasada, M. Kazibudzki Zastosowanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej (Shock Wave, IVL) w silnie uwapnionych zmianach miażdżycowych.
 • 15:48-15:55 P. Musiałek,  M. Trystuła TCAR (TransCarotid Artery Revascularisation) – hybrydowe podejście do leczenia miażdżycy tętnic szyjnych. 
 • 15:55-16:02  A. Brzychczy, A. Radziszewski Hybrydowe zabiegi naczyniowe ratujące życie chorych leczonych nerkozastępczo z „Zespołem wyczerpania dostępu naczyniowego” (no-option treatment). 
 • 16:02-16:09 A. Brzychczy, M. Trystuła, J. Zasada, M. Brzychczy Leczenie chirurgiczne niedrożności tętnic dogłowowych – wybrane sytuacje kliniczne.
 • 16:09–16:16  P. Musiałek, P. Odrowąż-Pieniążek, P. Paluszek, L. Tekieli Fizjologiczne leczenie tętniaków tętnic szyjnych w oparciu o najnowsze technologie.
 • 16:16–16:23 T. Kwiatkowski, M. Trystuła Zastosowanie mezynchemalnych komórek macierzystych z Galarety Whartona u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych. (Badanie CIRCULATE)
 • 16:25–17:00 Q & A i dyskusja

PRZERWA KAWOWA | 17.00–17.15

SESJA 4 | 17.15–19.30 Optymalizacja diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej
Sesja oparta o prezentację i dyskusję trudnych przypadków klinicznych

Prowadzenie: Jacek Legutko, Stanisław Bartuś, Paweł Kleczyński, Piotr Musiałek

Panel: Bartłomiej Guzik, Jakub Podolec, Łukasz Rzeszutko, Wojciech Zajdel, Leszek Bryniarski, Wiktor Kuliczkowski, Jerzy Sacha, Michał Chyrchel, Damian Maciejewski, Robert Sobczyński


 • 17:15-17:30 Krzysztof Bryniarski PCI czy OMT niestabilnej blaszki miażdżycowej – badanie COMBINE INTERVENE
 • 17:30-17:45 Piotr Szolc Optymalizacja kompleksowych zabiegów PCI pod kontrolą FFR – badanie INSIGHTFUL FFR
 • 17:45-18:00 Jacek Legutko Kompleksowe PCI u pacjenta wysokiego ryzyka krwawienia – badanie BIOFLOW DAPT
 • 18:00-18:15 Łukasz Niewiara Kompleksowe PCI w chorobie wielonaczyniowej z wykorzystaniem ultra-cienkich DES – badanie MULTIVESSEL TALENT
 • 18:15-18:30 Michał Chyrchel Kompleksowe PCI masywnie zwapniałego pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem rotablacji
 • 18:30-18:45 Karol Sabatowski Litotrypsja wewnątrznaczyniowa – misja ratunkowa ku optymalnemu wynikowi
 • 18:45-19:00 Daniel Rzeźnik Rekanalizacja przewlekłej okluzji tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem balonów uwalniających leki (DEB) – rejestr DENOVO
 • 19:00-19:15 Paweł Kleczyński PCI pod kontrolą angio-TK u pacjenta po TAVI
 • 19:15-19:30 Renata Rajtar, Beata Bobrowska Zastosowanie leków nakierowanych na PCSK9 w przedwczesnej miażdżycy na podłożu rodzinnej hipercholesterolemii – badanie KORDIAN

15.00–17.00 Sesja studencka

Prowadzenie:

Prof. Jacek Legutko
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM

Prof. Andrzej Surdacki
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM

Prof. UJ Paweł Kleczyński
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy KKI

Prof. UJ Bartłomiej Guzik
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy KKI • 15:00-17:00 Przypadki kliniczne

x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.