S A V E T H E D A T E R E J E S T R A C J A 1113 V 2023

12 Maja 2022 / czwartek
12:00–16:30


Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
EDUKATORIUM, SALA 1, pawilon A-V


Nowoczesne terapie w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia

Jak zwiększyć ich dostępność dla polskich pacjentów?


Sympozjum inauguracyjne we współpracy z Instytutem Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


PROWADZENIE

Prof. Jacek Legutko
Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, Dyrektor naukowy WAKiK’2022

Prof. Andrzej Surdacki
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. Bogusław Kapelak
Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM, Dyrektor naukowy WAKiK’2022

Prof. UJ Monika Komar
Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTK


GOŚCIE HONOROWI

Prof. Tomasz Grodzicki
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Prof. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. Robert Gil
Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


12:00–12:10
Uroczyste otwarcie III Wiosennej Akademii Kardiologii Inwazyjnej i Kardiochirurgii (WAKiK’2022).


SESJA 1 | 12:10–14:00

Nowoczesna farmakoterapia w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.

Przewodniczący: Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Andrzej Surdacki, Monika Komar

Panel: prof. Marek Rajzer, prof. Piotr Pieniążek,
prof. Anna Kabłak-Ziembicka, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Grzegorz Kopeć, prof. UJ Ewa Konduracka, prof. UJ Paweł Rubiś, dr hab. Jakub Podolec


12.10–12.30
Wykład inauguracyjny
Prof. Maciej Małecki

Nowa strategia leczenia cukrzycy typu 2 – zapobieganie powikłaniom sercowo-naczyniowym.


12:30–12:45
Dr med. Renata Rajtar-Salwa

Dla kogo inhibitory PCSK-9 w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych? Programy lekowe, a rzeczywiste potrzeby pacjentów.


12:45–13:00
Prof. Grzegorz Gajos

Podwójne leczenie przeciwkrzepliwe w zapobieganiu incydentom sercowo naczyniowym miażdżycy.


13:00–13:15
Prof. Jadwiga Nessler

Nowa strategia farmakoterapii niewydolności serca z obniżoną kurczliwością lewej komory (HFrEF).


13:15–13:30
Prof. Andrzej Surdacki

Diagnostyka i leczenie niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF).


13:30–13:45
Prof. Tomasz Grodzicki

Czy wiek podeszły stanowi przeciwwskazanie do stosowania nowoczesnej farmakoterapii kardiologicznej?


13:45–14:00
Dyskusja panelowa

Jak zwiększyć dostępność polskich pacjentów do nowoczesnej farmakoterapii w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia?
Moderator: prof. Robert Gil, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


SESJA 2 | 14:00–16:30

Nowoczesna diagnostyka i leczenie zabiegowe w leczeniu chorób układu krążenia.

Przewodniczący: Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Andrzej Surdacki, Monika Komar

Panel: prof. Krzysztof Żmudka, prof. Tadeusz Przewłocki, prof. Leszek Bryniarski, prof. Andrzej Gackowski, prof. UJ Piotr Musiałek, dr hab. Jacek Piątek, dr hab. Łukasz Rzeszutko, dr hab. Grzegorz Filip


14.00–14.15
Prof. Cezary Kępka

Angiotomografia komputerowa tętnic wieńcowych czy koronarografia w diagnostyce przewlekłych zespołów wieńcowych?


14:15–14:30
Prof. Robert Gil

Rewaskularyzacja w przewlekłych zespołach wieńcowych po badaniu ISCHAEMIA – czy rzeczywiście niepotrzebna?


14:30–14:45
Prof. Jacek Legutko

Czy optymalizacja PCI wpływa na poprawę rokowania w chorobie wieńcowej?


14:45–15:00
Dr hab. Janusz Konstanty-Kalandyk

Małoinwazyjna rewaskularyzacja chirurgiczna to nie tylko MIDCAB.


15.00–15.15
Prof. Stanisław Bartuś

Krótkoterminowe wspomaganie lewej komory serca w zabiegach PCI wysokiego ryzyka.


15.15–15.30
Prof. UJ Paweł Kleczyński

Krótkoterminowe wspomaganie lewej komory serca we wstrząsie kardiogennym.


15.30-15.45
Dr med. Jarosław Trębacz

Przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca – co nowego?


15.45–16.00
Prof. Krzysztof Bartuś

Małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne na zastawkach serca – co nowego?


16.00–16.15
Dr hab. Karol Wierzbicki

Pompy chirurgiczne jako terapia docelowa w leczeniu krańcowej niewydolności serca.


16.15–16.30
Dyskusja panelowa

Jak zwiększyć dostępność polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki i leczenia zabiegowego chorób układu krążenia?
Moderator: prof. Robert Gil, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

ORGANIZATORZY

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Medycznego
ul. Warszawska 18, 31—155 Kraków
tel: 500 206 464
fundacjaksztalcenia@gmail.com
KRS: 0000419997
NIP: 6762455481

MIEJSCE SPOTKANIA

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31—2O2 Kraków

Hotel Sulisław
ul. Sulisław 24
49—2OO Grodków