S A V E T H E D A T E R E J E S T R A C J A 1113 V 2023

13 Maja 2022 / piątek
10:00–19:45

Sesja pielęgniarska
12:00-14:30


Hotel Sulisław
ul. Sulisław 24, Grodków


SESJA 1 | 10:00–12:00

Strategie zabiegowe w walce z epidemią chorób układu krążenia w Polsce – stan obecny i perspektywa na najbliższe lata.

Prowadzenie: Przemysław Mitkowski, Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Stanisław Bartuś

Panel: Jadwiga Nessler, Krzysztof Żmudka, Grzegorz Kopeć, Wiktor Kuliczkowski, Karol Wierzbicki, Andrzej Surdacki, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Roman Wojdyła, Danuta Sorysz, Jarosław Trębacz


10.00-10.20
Diagnostyka i leczenie interwencyjne zawału serca
Prof. Jacek Legutko


10.20-10.40
Krótkoterminowe wspomaganie krążenia we wstrząsie kardiogennym
Dr hab. Wiktor Kuliczkowski


10.40-11.00
Wykrywanie i leczenie migotania przedsionków
Prof. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


11:00-11:20
Przezskórne interwencje na zastawkach serca
Dr med. Jarosław Trębacz


11:20-11:40
Leczenie ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej
Prof. Grzegorz Kopeć


11:40-12:00
Opieka nad dorosłym pacjentem z wrodzoną wadą serca
Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk


12:00-12:30
PRZERWA


SESJA 2 | 12:30–14:30

Jak poprawić rokowanie chorych po zawale serca – wytyczne, a codzienna praktyka.

Prowadzenie: Jacek Legutko, Andrzej Surdacki, Bogusław Kapelak, Lidia Tomkiewicz-Pająk

Panel: Jadwiga Nessler, Piotr Pieniążek, Grzegorz Gajos, Tomasz Rakowski, Jacek Piątek, Renata Rajtar-Salwa, Beata Bobrowska, Grzegorz Karkowski, Artur Kocurek, Andrzej Machnik


12:30-12:45
Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca – doświadczenia z realizacji programu KOS-ZAWAŁ w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie.
Jacek Legutko, w imieniu Zespołu KOS-ZAWAŁ Szpitala im. Jana Pawła II


12:45-12:55
Optymalna strategia i czas rewaskularyzacji chirurgicznej u chorego z zawałem serca
Dr hab. Jacek Piątek


12:55-13:05
Elektroterapia u pacjenta po zawale serca
Dr med. Grzegorz Karkowski


13:05-13:15
Podwójne leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe w pierwszym roku i powyżej 12 miesięcypo zawale serca
Prof. Tomasz Rakowski


13:15-13:25
Leczenia hipolipemizujące – zasady eskalacji terapii, kiedy możemy ją uznać za optymalną?
Dr med. Beata Bobrowska


13:25-13:35
Pogoda dla bogaczy czy początek rewolucji w leczeniu hipolpemizującym?
Prof. Piotr Pieniążek


15.30-15.45
Dr med. Jarosław Trębacz

Przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca – co nowego?


13:35-13:50
Leczenie cukrzycy i otyłości u chorego po zawale serca – co nowego?
Prof. Grzegorz Gajos


13:50-14:05
Zapobieganie i leczenie farmakologiczne pozawałowej niewydolności serca – co nowego?
Prof. Jadwiga Nessler


14:05-14:15
Jak skutecznie pomóc choremu rzucić palenie?
Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk


14:15-14:30
Dyskusja i podsumowanie


14.30–15.30
PRZERWA


SESJA 3 | 15.30–17.30

Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii – część 1

Prowadzenie: Jacek Legutko, Piotr Pieniążek,Jacek Piątek, Piotr Musiałek

Panel: Paweł Kleczyński, Bartłomiej Guzik, Jakub Podolec, Krzysztof Bryniarski, Łukasz Rzeszutko, Wojciech Zajdel, Bartłomiej Nawrotek, Jacek Piątek, Roman Wojdyła, Łukasz Niewiara


15:30-15:45
Diagnostyka i leczenie niedokrwienia bez zwężeń w tętnicach wieńcowych (INOCA).
Dr hab. Bartłomiej Guzik


15:45-16:00
Blaszka miażdżycowa wysokiego ryzyka – nowoczesna diagnostyka i nadzieja na leczenie interwencyjne.
Dr hab. Krzysztof Bryniarski


16:00-16:15
Praktyczne aspekty ustalania wskazań do rewaskularyzacji w przewlekłych zespołach wieńcowych – co powinniśmy robić lepiej?
Dr hab. Łukasz Rzeszutko


16:15-16:30
PCI w obrębie zmian uwapnionych – rotablacja, litotrypsja, aterektomia orbitalna.
Dr med. Wojciech Zajdel, Prof. UJ Paweł Kleczyński


16:30-16:45
PCI z zastosowaniem balonów uwalniających lek (DEB) – czy tylko skuteczne w leczeniu restenozy w stencie?
Dr med. Roman Wojdyła


16:45-17:00
PCI u pacjenta wysokiego ryzyka krwawienia – jaka farmakoterapia, które stenty DES?
Dr hab. Jakub Podolec


17:00-17:15
PCI u pacjenta z niewydolnością nerek – jak zapobiegać ostremu uszkodzeniu nerek?
Dr Bartłomiej Nawrotek


17:15-17:30
Dla kogo rewaskularyzacja hybrydowa, a dla kogo całkowita rewaskularyzacja tętnicza?
Dr hab. Jacek Piątek


17.30–18.00
PRZERWA


SESJA 4 | 18.00–19.45

Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii – część 2

Prowadzenie: Jacek Legutko, Tadeusz Przewłocki, Andrzej Gackowski, Anna Kabłak-Ziembicka

Panel: Piotr Pieniążek, Stanisław Bartuś, Piotr Musiałek, Grzegorz Filip, Rafał Januszek, Radosław Litwinowicz, Bernadetta Chyrchel, Grzegorz Karkowski, Maciej Stąpór, Tomasz Rajs


18:00-18:15
Małoinwazyjna chirurgia w leczeniu wad zastawkowych serca.
Dr hab. Grzegorz Filip


18:15-18:30
Rezonans magnetyczny w diagnostyce kardiologicznej – kiedy niezbędny i konieczny?
Dr med. Bernadetta Chyrchel


18:30-18:45
Przezskórna trombektomia w ostrej zatorowości płucnej.
Prof. Piotr Musiałek


18:45-19:00
Czy endarterektomia tętnic szyjnych w dobie optymalizacji stentowania jest nadal potrzebna?
Prof. Piotr Pieniążek


19:00-19:15
Ablacja migotania przedsionków – kiedy krioablacja, a kiedy ablacja RF?
Dr med. Marcin Kuniewicz


19:15-19:30
Jednoczasowa przezskórna ablacja migotania przedsionków i eliminacja uszka lewego przedsionka – zalety i wady.
Prof. UJ Monika Komar


19:30-19:50
Rola kardiochirurgia w leczeniu migotania przedsionków
Dr hab. Radosław Litwinowicz


12:00–14:30

Sesja pielęgniarska
Gorące tematy w kardiologii


PROWADZENIE

Mgr piel. Urszula Gluz-Golik
Naczelna Pielęgniarka Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Mgr piel. Ewa Węglarz
Pielęgniarka Koordynująca Pracownie Hemodynamiki i Angiografii

Mgr piel. Stanisław Ostafin
Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej


12:00–12:30
Dr n. med. Łukasz Niewiara

Obrazowanie wewnątrznaczyniowe i ocena fizjologiczna krążenia wieńcowego – dlaczego tak ważne?


12:30–13:00
Mgr piel. Anna Krztoń, Mgr piel. Dorota Łudzik

Nowe techniki wspomagające zabiegi PCI wysokiego ryzyka – aspekty praktyczne ich zastosowania w trakcie zabiegów.


13:00–13:30
Mgr piel. Ewa Węglarz

Jak weryfikować poprawność przygotowania pacjenta do zabiegu angiografii i angioplastyki?


13:30–14:00
Mgr piel. Stanisław Ostafin

Nowoczesne metody wspomagania oddechu w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej


14:00–14:30
Dr n. med. Marcin Kuniewicz

Zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca – rodzaje, metody i ryzyko powikłań


ORGANIZATORZY

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Medycznego
ul. Warszawska 18, 31—155 Kraków
tel: 500 206 464
fundacjaksztalcenia@gmail.com
KRS: 0000419997
NIP: 6762455481

MIEJSCE SPOTKANIA

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31—2O2 Kraków

Hotel Sulisław
ul. Sulisław 24
49—2OO Grodków