Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

24.05.2024 / piatek

PROGRAM

SESJA 1 | 10:00–12:15 Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii – farmakoterapia
Sesja Jubileuszowa z okazji X-lecia Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii WL UJ CM i Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej KSS im. św. Jana Pawła II

Prowadzenie: Jacek Legutko, Wojciech Zajdel, Krzysztof Żmudka, Robert Gil

Panel: Bartłomiej Guzik, Jadwiga Nessler, Piotr Pieniążek, Jakub Podolec, Tadeusz Przewłocki, Robert Sobczyński, Maciej Stąpór


 • 10.00-10.15 Wojciech Zajdel Przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA) u progu 50 urodzin.
 • 10.15-10.30 Paweł Kleczyński Krótkoterminowe wspomaganie lewej komory serca w zabiegach PCI wysokiego ryzyka – rejestr KRAKPELLA.
 • 10.30-10.45 Bartłomiej Guzik Diagnostyka i leczenie niedokrwienia bez zwężeń w tętnicach wieńcowych (INOCA) – rejestr MOSAIC-COR.
 • 10:45-11:00 Jacek Legutko Inwazyjna diagnostyka i leczenie zawału serca – czy po 25 latach możemy coś jeszcze robić lepiej?
 • 11:00-11:15 Jarosław Trębacz Blaski i cienie przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)
 • 11:15-11:30 Robert Sobczyński Leczenie zdegenerowanej protezy biologicznej zastawki aortalnej – AVR vs. TAVI
 • 11:30-11:45 Andrzej Gackowski Przezcewnikowe leczenie niedomykalności mitralnej i trójdzielnej
 • 11:45-12:00 Tadeusz Przewłocki Zabiegi strukturalne w zapobieganiu udarom mózgu
 • 12:00-12:15 Grzegorz Karkowski Kompleksowe zabiegi ablacji w arytmiach komorowych
 • 12:15-12:30 Niespodzianka

PRZERWA KAWOWA | 12:30–12:45

SESJA 2 | 12:45–14:15 Gorące tematy i kontrowersje w kardiologii – część 2

Prowadzenie: Robert Gil, Jacek Legutko, Andrzej Surdacki, Stanisław Bartuś

Panel: Grzegorz Gajos, Jadwiga Nessler, Ewa Konduracka, Lidia-Tomkiewicz-Pająk, Krzysztof Bryniarski, Danuta Sorysz, Marek Andres, Jakub Podolec, Damian Maciejewski 


 • 12:45-13:00 Grzegorz Gajos Kluczowa rola kardiologów w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu 2 „on-line”
 • 13:00-13:15 Jacek Legutko Interwencja to nie wszystko - diagnostyka i leczenie niestabilnej blaszki miażdżycowej
 • 13:15-13:30 Stanisław Bartuś Kontrowersje wokół leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy tętnic obwodowych
 • 13:30-13:45 Jadwiga Nessler Obecne możliwości farmakoterapii niewydolności serca w pełnym spektrum frakcji wyrzutowej
 • 13:45-14:00 Lidia Tomkiewicz-Pająk Diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych po chirurgicznej korekcji złożonych wad wrodzonych serca w dzieciństwie – bariery do pokonania
 • 14:00-14:15 Robert Gil Narodowy program leczenia wstrząsu kardiogennego

PRZERWA OBIADOWA | 14.10–15.00

SESJA 3 | 15.00–17.00 Gorące tematy w angiologii i chirurgii naczyniowej
Sesja Jubileuszowa z okazji X-lecia Oddziału Chirurgii Naczyniowej KSS im. św. Jana Pawła II w Krakowie

Prowadzenie: Piotr Pieniążek, Mariusz Trystuła, Piotr Musiałek

          


 • 15:00- 15:12 Mariusz Trystuła, P. Odrowąż-Pieniążek, T. Drążkiewicz, A. Brzychczy, J. Zasada, M. Kazibudzki, P. Loska, P. Szczepanek, P. Paluszek, R. Machnik, T. Kwiatkowski, R. Maciąg, M. Opławski, A.M. Sieczkowska, A. Hydzik, Ł. Tekieli, A. Radziszewski, P. Paluszek,  K. Lewandowski, P. Musiałek, M. Brzychczy
  10 lat Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Krakowie. Gdzie byliśmy przed 10 laty i gdzie jesteśmy dzisiaj.                                        
 • 15:12–15:19 P. Odrowąż-Pieniążek Współistnienie chorób sercowo naczyniowych - rola multidyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.     
 • 15:20-15:27  R. Maciąg, M. Trystuła, J. Zasada ARCH BRANCH i BEVAR – nowe techniki endowaskularne w leczeniu tętniaków aorty.
 • 15:27–15:34 A. Hydzik, J. Zasada, M. Opławski, R. Maciąg, A.M. Sieczkowska, M. Trystuła Malformacje naczyniowe– ostatnie osiągnięcia w wewnątrznaczyniowej terapii przezskórnej.       
 • 15:34-15:41 M. Opławski, R. Maciąg, J. Zasada, M. Trystuła Wewnątrznaczyniowe leczenie niewydolności żył gonadalnych - Zespołu Przekrwienia Biernego Miednicy (PCS) i żylaków powrózka nasiennego.
 • 15.41-15:48 P. Loska, M. Trystuła, J. Zasada, M. Kazibudzki Zastosowanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej (Shock Wave, IVL) w silnie uwapnionych zmianach miażdżycowych.
 • 15:48-15:55 P. Musiałek,  M. Trystuła TCAR (TransCarotid Artery Revascularisation) – hybrydowe podejście do leczenia miażdżycy tętnic szyjnych. 
 • 15:55-16:02  A. Brzychczy, A. Radziszewski Hybrydowe zabiegi naczyniowe ratujące życie chorych leczonych nerkozastępczo z „Zespołem wyczerpania dostępu naczyniowego” (no-option treatment). 
 • 16:02-16:09 A. Brzychczy, M. Trystuła, J. Zasada, M. Brzychczy Leczenie chirurgiczne niedrożności tętnic dogłowowych – wybrane sytuacje kliniczne.
 • 16:09–16:16  P. Musiałek, P. Odrowąż-Pieniążek, P. Paluszek, L. Tekieli Fizjologiczne leczenie tętniaków tętnic szyjnych w oparciu o najnowsze technologie.
 • 16:16–16:23 T. Kwiatkowski, M. Trystuła Zastosowanie mezynchemalnych komórek macierzystych z Galarety Whartona u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych. (Badanie CIRCULATE)
 • 16:25–17:00 Q & A i dyskusja

PRZERWA KAWOWA | 17.00–17.15

SESJA 4 | 17.15–19.30 Optymalizacja diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej
Sesja oparta o prezentację i dyskusję trudnych przypadków klinicznych

Prowadzenie: Jacek Legutko, Stanisław Bartuś, Paweł Kleczyński, Piotr Musiałek

Panel: Bartłomiej Guzik, Jakub Podolec, Łukasz Rzeszutko, Wojciech Zajdel, Leszek Bryniarski, Wiktor Kuliczkowski, Jerzy Sacha, Michał Chyrchel, Damian Maciejewski, Robert Sobczyński


 • 17:15-17:30 Krzysztof Bryniarski PCI czy OMT niestabilnej blaszki miażdżycowej – badanie COMBINE INTERVENE
 • 17:30-17:45 Piotr Szolc Optymalizacja kompleksowych zabiegów PCI pod kontrolą FFR – badanie INSIGHTFUL FFR
 • 17:45-18:00 Jacek Legutko Kompleksowe PCI u pacjenta wysokiego ryzyka krwawienia – badanie BIOFLOW DAPT
 • 18:00-18:15 Łukasz Niewiara Kompleksowe PCI w chorobie wielonaczyniowej z wykorzystaniem ultra-cienkich DES – badanie MULTIVESSEL TALENT
 • 18:15-18:30 Michał Chyrchel Kompleksowe PCI masywnie zwapniałego pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem rotablacji
 • 18:30-18:45 Karol Sabatowski Litotrypsja wewnątrznaczyniowa – misja ratunkowa ku optymalnemu wynikowi
 • 18:45-19:00 Daniel Rzeźnik Rekanalizacja przewlekłej okluzji tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem balonów uwalniających leki (DEB) – rejestr DENOVO
 • 19:00-19:15 Paweł Kleczyński PCI pod kontrolą angio-TK u pacjenta po TAVI
 • 19:15-19:30 Renata Rajtar, Beata Bobrowska Zastosowanie leków nakierowanych na PCSK9 w przedwczesnej miażdżycy na podłożu rodzinnej hipercholesterolemii – badanie KORDIAN

15.00–17.00 Sesja studencka

Prowadzenie:

Prof. Jacek Legutko
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM

Prof. Andrzej Surdacki
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM

Prof. UJ Paweł Kleczyński
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy KKI

Prof. UJ Bartłomiej Guzik
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy KKI • 15:00-17:00 Przypadki kliniczne

REJESTRACJA
x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.