Fundacja Kształcenia Medycznego

ul. Warszawska 18
31-155 Kraków
tel: 500 206 464
fundacjaksztalcenia@gmail.com
KRS: 0000419997 NIP:6762455481

Miejsce Spotkania

Hotel Sulisław
ul. Sulisław 24
49-200 Grodków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul.Prądnicka 80
31-202 Kraków

Zapraszamy na kolejną edycję 12-14 maja 2022

WAKIK

Wiosenna Akademia Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii

Program WAKiK’2022 oparty będzie na prezentacjach i interaktywnej dyskusji przypadków klinicznych z naszej codziennej praktyki, ilustrujących aktualne standardy postępowania, nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz najważniejsze kontrowersje kliniczne w zakresie interwencyjnego leczenia chorób serca i naczyń. Każda sesja zawierać będzie wykłady o charakterze state-of-the-art, zawierające kluczowe zalecenia dla naszej codziennej praktyki klinicznej oraz wskazujące nowe kierunki badań na rzecz poprawy uzyskiwanych wyników leczenia.

WAKIK'2022

Program Wydarzenia

Dzień 1

12 Maja 2022

Czwartek, 12 maja 2022, godz. 08:00-11:30
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
Edukatorium, pawilon A-V, sala nr 2

Sesja pielęgniarska
Sam zabieg nie leczy – równie ważna jest optymalna opieka i leczenie pacjenta przed i po interwencji kardiologicznej

Prowadzenie:

Mgr piel. Urszula Gluz-Golik
Naczelna Pielęgniarka Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Mgr piel. Ewa Węglarz
Pielęgniarka Koordynująca Pracownie Hemodynamiki i Angiografii

Mgr piel. Stanisław Ostafin
Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej

 

08:00-10:00
Mgr piel. Maria Budnik-Szymoniuk
Epidemiologiczne aspekty pracy w oddziale szpitalnym, w tym w oddziale intensywnego nadzoru i intensywnej terapii kardiologicznej

10:00-10:30
Prof. dr hab. med. Jacek Legutko
Nowoczesna diagnostyka i leczenie zawału serca – koronarografia i PCI to nie wszystko

10:30- 11:00
Dr n. med. Bartłomiej Nawrotek
Postępowanie z pacjentem po zewnątrz szpitalnym zatrzymaniu krążenia – jak uratować więcej ludzi od przedwczesnej śmierci?

11:00- 11:30
Mgr piel. Ewa Węglarz
Przygotowanie pacjenta do zabiegu kardiologii inwazyjnej i opieka nad pacjentem po zabiegu


Czwartek, 12 maja 2022, godz. 08:00-11:30
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
Sala seminaryjna Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej

Szkolenie dla techników elektroradiologii
Obrazowanie wewnątrznaczyniowe i fizjologiczna ocena krążenia wieńcowego A.D. 2022

Prowadzenie:

St. tech. rtg Agnieszka Zwolińska
Kierownik zespołu techników elektroradiologii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej

Mgr inż. Paulina Judziało
Archiwista Pracowni Hemodynamiki Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej

 

08:00-08:30
Prof. UJ Paweł Kleczyński
Praktyczne aspekty zastosowania IVUS i OCT w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej

08:30-09:00
Dr hab. Bartłomiej Guzik
Praktyczne zastosowanie fizjologicznej oceny krążenia wieńcowego w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej

09:00- 09:30
Mgr inż. Paulina Judziało
Akwizycja i interpretacja obrazów IVUS/OCT oraz pomiarów czynnościowych – co każdy technik elektroradiologii wiedzieć i umieć powinien?

09:30- 11:30
Praktyczne szkolenie na konsolach i systemach do IVUS, OCT i fizjologicznej oceny krążenia wieńcowego

 

Czwartek, 12 maja 2022, godz. 12:00-16:30
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
Edukatorium, pawilon A-V, sala nr 1

Sympozjum inauguracyjne
we współpracy z Instytutem Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nowoczesne terapie w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia
Jak zwiększyć ich dostępność dla polskich pacjentów?

Prowadzenie:

Prof. Jacek Legutko
Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, Dyrektor naukowy WAKiK’2022

Prof. Andrzej Surdacki
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. Bogusław Kapelak
Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM, Dyrektor naukowy WAKiK’2022

Prof. UJ Monika Komar
Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTK

 

Goście Honorowi:

Prof. Tomasz Grodzicki
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Prof. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. Robert Gil
Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

PROGRAM

12:00 – 12:10
Uroczyste otwarcie III Akademii Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii (WAKiK’2022).

12:10 – 14:00
Sesja 1
Nowoczesna farmakoterapia w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.

Przewodniczący: Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Andrzej Surdacki, Monika Komar

Panel: prof. Marek Rajzer, prof. Piotr Pieniążek, prof. Anna Kabłak-Ziembicka, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Grzegorz Kopeć, prof. UJ Ewa Konduracka, prof. UJ Paweł Rubiś, dr hab. Jakub Podolec

12.10-12.30
Wykład inauguracyjny
Prof. Maciej Małecki
Nowa strategia leczenia cukrzycy typu 2 – zapobieganie powikłaniom sercowo-naczyniowym.

12:30-12:45
Dr med. Renata Rajtar-Salwa
Dla kogo inhibitory PCSK-9 w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych? Programy lekowe, a rzeczywiste potrzeby pacjentów. 

12:45-13:00
Prof. Grzegorz Gajos
Podwójne leczenie przeciwkrzepliwe w zapobieganiu incydentom sercowo naczyniowym miażdżycy.

13:00-13:15
Prof. Jadwiga Nessler
Nowa strategia farmakoterapii niewydolności serca z obniżoną kurczliwością lewej komory (HFrEF).

13:15-13:30
Prof. Andrzej Surdacki
Diagnostyka i leczenie niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF).

13:30-13:45
Prof. Tomasz Grodzicki
Czy wiek podeszły stanowi przeciwwskazanie do stosowania nowoczesnej farmakoterapii kardiologicznej?

13:45-14:00
Dyskusja panelowa
Jak zwiększyć dostępność polskich pacjentów do nowoczesnej farmakoterapii w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia?

Moderator: prof. Robert Gil, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

14:00-16:30
Sesja 2
Nowoczesna diagnostyka i leczenie zabiegowe w leczeniu chorób układu krążenia.

Przewodniczący: Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Andrzej Surdacki, Monika Komar

Panel: prof. Krzysztof Żmudka, prof. Tadeusz Przewłocki, prof. Leszek Bryniarski, prof. Andrzej Gackowski, prof. UJ Piotr Musiałek, dr hab. Jacek Piątek, dr hab. Łukasz Rzeszutko, dr hab. Grzegorz Filip

14.00-14.15
Prof. Cezary Kępka
Angiotomografia komputerowa tętnic wieńcowych czy koronarografia w diagnostyce przewlekłych zespołów wieńcowych? (prezentacja online)

14:15-14:30
Prof. Robert Gil
Rewaskularyzacja w przewlekłych zespołach wieńcowych po badaniu ISCHAEMIA – czy rzeczywiście niepotrzebna?

14:30-14:45
Prof. Jacek Legutko
Czy optymalizacja PCI wpływa na poprawę rokowania w chorobie wieńcowej?

14:45-15:00
Dr hab. Janusz Konstanty-Kalandyk
Małoinwazyjna rewaskularyzacja chirurgiczna to nie tylko MIDCAB.

15.00-15.15
Prof. Stanisław Bartuś
Krótkoterminowe wspomaganie lewej komory serca w zabiegach PCI wysokiego ryzyka.

15.15-15.30
Prof. UJ Paweł Kleczyński
Krótkoterminowe wspomaganie lewej komory serca we wstrząsie kardiogennym.

15.30-15.45
Dr med. Jarosław Trębacz
Przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca – co nowego?

15.45-16.00
Prof. Krzysztof Bartuś
Małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne na zastawkach serca – co nowego?

16.00-16.15
Dr hab. Karol Wierzbicki
Pompy chirurgiczne jako terapia docelowa w leczeniu krańcowej niewydolności serca.

16.15-16.30
Dyskusja panelowa
Jak zwiększyć dostępność polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki i leczenia zabiegowego chorób układu krążenia?

Moderator: prof. Robert Gil, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 2 i 3

13-14 Maja 2022

Piątek, 13 maja 2022, godz. 10:00-19:45
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

Sesja 1
10.00-12.00
Strategie zabiegowe w walce z epidemią chorób układu krążenia w Polsce – stan obecny i perspektywa na najbliższe lata.

Prowadzenie: Przemysław Mitkowski, Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Stanisław Bartuś

Panel: Jadwiga Nessler, Krzysztof Żmudka, Grzegorz Kopeć, Wiktor Kuliczkowski, Karol Wierzbicki, Andrzej Surdacki, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Roman Wojdyła, Danuta Sorysz, Jarosław Trębacz

 

10.00-10.20
Prof. Jacek Legutko
Diagnostyka i leczenie interwencyjne zawału serca

10.20-10.40
Dr hab. Wiktor Kuliczkowski
Krótkoterminowe wspomaganie krążenia we wstrząsie kardiogennym

10.40-11.00
Prof. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wykrywanie i leczenie migotania przedsionków

11:00-11:20
Dr med. Jarosław Trębacz
Przezskórne interwencje na zastawkach serca

11:20-11:40
Prof. Grzegorz Kopeć
Leczenie ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej

11:40-12:00
Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Opieka nad dorosłym pacjentem z wrodzoną wadą serca

12.00 – 12.30  PRZERWA

Sesja 2
12.30-14.30
Jak poprawić rokowanie chorych po zawale serca – wytyczne, a codzienna praktyka.

Prowadzenie: Jacek Legutko, Andrzej Surdacki, Bogusław Kapelak, Lidia Tomkiewicz-Pająk

Panel: Jadwiga Nessler, Piotr Pieniążek, Grzegorz Gajos, Tomasz Rakowski, Janusz Konstanty-Kalandyk, Renata Rajtar-Salwa, Beata Bobrowska, Grzegorz Karkowski, Artur Kocurek, Andrzej Machnik

12:30-12:45
Jacek Legutko, w imieniu Zespołu KOS-ZAWAŁ Szpitala im. Jana Pawła II
Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca – doświadczenia z realizacji programu KOS-ZAWAŁ w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie.

12:45-12:55
Dr hab. Jacek Piątek
Optymalna strategia i czas rewaskularyzacji chirurgicznej u chorego z zawałem serca

12:55-13:05
Dr med. Grzegorz Karkowski
Elektroterapia u pacjenta po zawale serca

13:05-13:15
Prof. Tomasz Rakowski
Podwójne leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe w pierwszym roku i powyżej 12 miesięcy po zawale serca

13:15-13:25
Dr med. Beata Bobrowska
Leczenia hipolipemizujące – zasady eskalacji terapii, kiedy możemy ją uznać za optymalną?

13:25-13:35
Prof. Piotr Pieniążek
Pogoda dla bogaczy, czy początek rewolucji w leczeniu hipolipemizującym?

13:35-13:50
Prof. Grzegorz Gajos
Leczenie cukrzycy i otyłości u chorego po zawale serca – co nowego?

13:50-14:05
Prof. Jadwiga Nessler
Zapobieganie i leczenie farmakologiczne pozawałowej niewydolności serca – co nowego?

14:05-14:15
Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Jak skutecznie pomóc choremu rzucić palenie?

14:15-14:30
Dyskusja i podsumowanie

14.30 – 15.30  PRZERWA

Sesja 3
15.30-17.30
Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii  – część 1 

Prowadzenie: Jacek Legutko, Piotr Pieniążek,Jacek Piątek, Piotr Musiałek 

Panel: Paweł Kleczyński, Bartłomiej Guzik, Jakub Podolec, Krzysztof Bryniarski, Łukasz Rzeszutko, Wojciech Zajdel, Bartłomiej Nawrotek, Janusz Konstanty-Kalandyk, Roman Wojdyła, Łukasz Niewiara

15:30-15:45
Dr hab. Bartłomiej Guzik
Diagnostyka i leczenie niedokrwienia bez zwężeń w tętnicach wieńcowych (INOCA). 

15:45-16:00
Dr hab. Krzysztof Bryniarski
Blaszka miażdżycowa wysokiego ryzyka – nowoczesna diagnostyka i nadzieja na leczenie interwencyjne.

16:00-16:15
Dr hab. Łukasz Rzeszutko
Praktyczne aspekty ustalania wskazań do rewaskularyzacji w przewlekłych zespołach wieńcowych – co powinniśmy robić lepiej?

16:15-16:30
Dr med. Wojciech Zajdel, Prof. UJ Paweł Kleczyński
PCI w obrębie zmian uwapnionych – rotablacja, litotrypsja, aterektomia orbitalna.

16:30-16:45
Dr med. Roman Wojdyła
PCI z zastosowaniem balonów uwalniających lek (DEB) – czy tylko skuteczne w leczeniu restenozy w stencie?

16:45-17:00
Dr hab. Jakub Podolec
PCI u pacjenta wysokiego ryzyka krwawienia – jaka farmakoterapia, które stenty DES?

17:00-17:15
Dr Bartłomiej Nawrotek
PCI u pacjenta z niewydolnością nerek – jak zapobiegać ostremu uszkodzeniu nerek? 

17:15-17:30
Dr hab. Jacek Piątek
Dla kogo rewaskularyzacja hybrydowa, a dla kogo całkowita rewaskularyzacja tętnicza?

17.30 – 18.00  PRZERWA KAWOWA

Sesja 4
18.00-19.45
Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii  – część 2

Prowadzenie: Jacek Legutko, Tadeusz Przewłocki, Andrzej Gackowski, Anna Kabłak-Ziembicka, Janusz Konstanty-Kalandyk

Panel: Piotr Pieniążek, Stanisław Bartuś, Piotr Musiałek, Grzegorz Filip, Rafał Januszek, Radosław Litwinowicz, Bernadetta Chyrchel, Grzegorz Karkowski, Maciej Stąpór, Tomasz Rajs

18:80-18:15
Dr hab. Grzegorz Filip
Małoinwazyjna chirurgia w leczeniu wad zastawkowych serca.

18:15-18:30
Dr med. Bernadetta Chyrchel
Rezonans magnetyczny w diagnostyce kardiologicznej – kiedy niezbędny i konieczny?

18:30-18:45
Prof. Piotr Musiałek
Przezskórna trombektomia w ostrej zatorowości płucnej.

18:45-19:00
Prof. Piotr Pieniążek
Czy endarterektomia tętnic szyjnych w dobie optymalizacji stentowania jest nadal potrzebna?

19:00-19:15
Dr med. Marcin Kuniewicz
Ablacja migotania przedsionków – kiedy krioablacja, a kiedy ablacja RF?

19:15-19:30
Prof. Monika Komar
Jednoczasowa przezskórna ablacja migotania przedsionków i eliminacja uszka lewego przedsionka – zalety i wady.

19:30-19:45
Dr hab. Radosław Litwinowicz
Rola kardiochirurgia w leczeniu migotania przedsionków


Piątek, 13 maja 2022, godz. 12:00-14:30
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

Sesja pielęgniarska
Gorące tematy w kardiologii

Prowadzenie: 

Mgr piel. Urszula Gluz-Golik
Naczelna Pielęgniarka Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Mgr piel. Ewa Węglarz
Pielęgniarka Koordynująca Pracownie Hemodynamiki i Angiografii

Mgr piel. Stanisław Ostafin
Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej

12:00-12:30
Dr n. med. Łukasz Niewiara
Obrazowanie wewnątrznaczyniowe i ocena fizjologiczna krążenia wieńcowego – dlaczego tak ważne?

12:30-13:00
Mgr piel. Anna Krztoń, Mgr piel. Dorota Łudzik
Nowe techniki wspomagające zabiegi PCI wysokiego ryzyka – aspekty praktyczne ich zastosowania w trakcie zabiegów.

13:00- 13:30
Mgr piel. Ewa Węglarz
Jak weryfikować poprawność przygotowania pacjenta do zabiegu angiografii i angioplastyki?

13:30- 14:00
Mgr piel. Stanisław Ostafin
Nowoczesne metody wspomagania oddechu w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej

14:00- 14:30
Dr n. med. Marcin Kuniewicz
Zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca – rodzaje, metody i ryzyko powikłań

 

Sobota, 14 maja 2022, godz. 10:00-14:00
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

Czy diagnostyka i leczenie mojego pacjenta było optymalne?
Dyskusja przypadków klinicznych

Sesja 1
10.00-12.00
Rewaskularyzacja serca            

Prowadzenie: Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Leszek Bryniarski, Jacek Piątek

Panel: Krzysztof Żmudka, Stanisław Bartuś, Łukasz Rzeszutko, Rafał Januszek, Daniel Rzeźnik, Łukasz Tekieli, Marek Andres, Ziemowit Wroński, Jakub Baran

 

Jak leczyć zwężenie pnia w zawale serca NSTEMI?
Prezentacja przypadku: Łukasz Tekieli
Kluczowe informacje do zapamiętania: Janusz Konstanty-Kalandyk

Jak leczyć perforację tętnicy wieńcowej?
Prezentacja przypadku: Artur Pawlik
Kluczowe informacje do zapamiętania: Rafał Januszek

Zakrzepica w stencie czy restenoza?
Prezentacja przypadku: Maciej Wierzbowski
Kluczowe informacje do zapamiętania: Stanisław Bartuś

Czy rewaskularyzacja u pacjenta ze skrajnie obniżoną kurczliwością lewej komory ma sens?
Prezentacja przypadku: Anna Kańtoch
Kluczowe informacje do zapamiętania: Jacek Legutko

Jak leczyć młodego pacjenta z zawałem serca, cukrzycą i chorobą wielonaczyniową?
Prezentacja przypadku: Karol Sabatowski
Kluczowe informacje do zapamiętania: Jacek Piątek

Objawowy pacjent po nieskutecznej próbie rekanalizacji CTO – ponowna próba, czy wszczepienie Reducera?
Prezentacja przypadku: Daniel Rzeźnik
Kluczowe informacje do zapamiętania: Leszek Bryniarski         

12.00– 12.30   PRZERWA

Sesja 2
12:30-14:30
Wady zastawkowe serca i choroby strukturalne.

Prowadzenie: Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Andrzej Gackowski, Danuta Sorysz

Panel: Tadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka, Monika Komar, Paweł Kleczyński, Łukasz Rzeszutko, Maciej Stąpór, Grzegorz Karkowski, Tomasz Rajs

Jak leczyć niedomykalność mitralną u pacjenta z HFrEF?
Prezentacja przypadku: Marta Diashyschyn
Kluczowe informacje do zapamiętania: Danuta Sorysz

Jak leczyć chorobę wieńcową u pacjentki <70 r.ż. poddawanej TAVI?
Prezentacja przypadku: Tomasz Rajs
Kluczowe informacje do zapamiętania: Paweł Kleczyński

Jak leczyć młodego pacjenta ze zdegenerowaną protezą zastawki aortalnej?
Prezentacja przypadku: Marta Diahyschyn
Kluczowe informacje do zapamiętania: Jacek Piątek

Jak leczyć pacjenta z izolowaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej?
Prezentacja przypadku: Maciej Stąpór
Kluczowe informacje do zapamiętania: Andrzej Gackowski

Jak leczyć pacjenta z migotaniem przedsionków, wysokim ryzykiem krwawienia i skrzepliną w uszku?
Prezentacja przypadku: Monika Komar
Kluczowe informacje do zapamiętania: Tadeusz Przewłocki

Jak leczyć młodego pacjenta z nawracającym po ablacji objawowym migotaniem przedsionków?
Prezentacja przypadku: Rafał Badacz
Kluczowe informacje do zapamiętania: Grzegorz Karkowski

14.30
Jacek Legutko, Bogusław Kapelak   
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Fundacja Kształcenia Medycznego finansuje program pozamerytoryczny.
Po kolacji dnia 13.05.2022 zapraszamy uczestników konferencji na imprezę integracyjną w lokalu na terenie hotelu Sulisław od godziny 21.00 do 02.00
Sponsorem imprezy integracyjnej jest Fundacja Kształcenia Medycznego i program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska lub Infarmy.
 
Opłata za wstęp na imprezę integracyjną: 99PLN od osoby
Poznaj naszych Wykładowców
Goście Honorowi:

Prof. Tomasz Grodzicki
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Prof. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. Andrzej Surdacki
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. Przemysław Mitkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Robert Gil
Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. UJ Monika Komar
Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTK

Dr med. Marek Andres
Dr med. Rafał Badacz
Lek. med. Jakub Baran
Dr med. Artur Bartoszcze
Prof. dr hab. med. Krzysztof Bartuś
Prof. dr hab. med. Stanisław Bartuś
Lek. med. Magdalena Bryndza
Prof. dr hab. med. Leszek Bryniarski
Dr hab. med. Krzysztof Bryniarski
Lek. med. Władysław Dabrowski
Lek. med. Marta Diachyshyn
Prof. dr hab. med. Andrzej Gackowski
Dr hab. med. Bartłomiej Guzik
Prof. AWF dr hab. med. Rafał Januszek
Prof. dr hab. med. Anna Kabłak-Ziembicka
Prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak
Dr med. Grzegorz Karkowski
Prof. UJ dr hab. med. Paweł Kleczyński
Dr med. Artur Kocurek
Dr hab. med. Janusz Konstanty-Kalandyk
Dr med. Marcin Kuniewicz
Prof. dr hab. med. Jacek Legutko
Dr med. Andrzej Machnik
Lek. med. Damian Maciejewski
Prof. dr hab. med. Piotr Musiałek
Lek. med. Bartłomiej Nawrotek
Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler
Lek. med. Łukasz Niewiara
Prof. dr hab. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek
Lek. med. Elżbieta Ostrowska-Kaim
Lek. med. Elżbieta Paszek
Dr hab. med. Jacek Piątek
Prof. dr hab. med. Piotr Podolec
Dr hab. med. Jakub Podolec
Prof. dr hab. med. Tadeusz Przewłocki
Lek. med. Tomasz Rajs
Prof. dr hab. med. Marek Rajzer
Dr med. Agnieszka Rosławiecka
Dr hab. med. Łukasz Rzeszutko
Dr med. Daniel Rzeźnik
Dr med. Robert Sobczyński
Dr med. Danuta Sorysz
Dr med. Maciej Stąpór
Lek. med. Piotr Szolc
Dr med. Łukasz Tekieli
Prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Dr med. Jarosław Trębacz
Dr hab. med. Karol Wierzbicki
Lek. med. Maciej Wierzbowski
Lek. med. Łukasz Wiewiórka
Lek. med. Ziemowit Wroński
Dr med. Wojciech Zajdel
Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka

Zapraszamy do rejestracji

Rejestracja

Aby zarejestrować się wystarczy wypełnić poniższy formularz – Udział w konferencji, po zarejestrowaniu się jest darmowy.

Kierownictwo WAKIK

Kierownictwo Naukowe:

 • Prof. dr hab. med. Jacek Legutko

  Dyrektor naukowy WAKIK’2022
  Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

 • Prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak

  Dyrektor naukowy WAKIK’2022
  Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM

 

Kierownictwo Administracyjne:

 • Dr hab. med. Bartłomiej Guzik
 • Dr med. Marek Andres

Organizator

Patronat

Sympozjum Inauguracyjne konferencji WAKiK’22 zorganizowane przy współpracy z Instytutem Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum i Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

SPONSOR DIAMENTOWY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR BRĄZOWY

SPONSOR