REJESTRACJA
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie | EDUKATORIUM, SALA 1, pawilon A-V

12.05.2023 / czwartek

Nowoczesne terapie w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.
Sympozjum inauguracyjne.

Więcej
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

13.05.2023 / piatek

Strategie zabiegowe w walce z epidemią chorób układu krążenia w Polsce – stan obecny i perspektywa na najbliższe lata.
Jak poprawić rokowanie chorych po zawale serca – wytyczne, a codzienna praktyka.
Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii.

Więcej
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

14.05.2023 / sobota

Czy diagnostyka i leczenie mojego pacjenta było optymalne?
Rewaskularyzacja serca.
Wady zastawkowe serca i choroby strukturalne.

Więcej
WIĘCEJ

Prof. dr hab. med.

JACEK LEGUTKO

Prof. dr hab. med.

BOGUSŁAW KAPELAK

Prof. dr hab. med.

BARTŁOMIEJ GUZIK

Dr med.

MAREK ANDRES

Prof. Tomasz Grodzicki

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Prof. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. Andrzej Surdacki

Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. Przemysław Mitkowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Robert Gil

Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. UJ Monika Komar

Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr med. Marek Andres

Dr med. Rafał Badacz

Lek. med. Jakub Baran

Dr med. Artur Bartoszcze

Prof. dr hab. med. Krzysztof Bartuś

Prof. dr hab. med. Stanisław Bartuś

Lek. med. Magdalena Bryndza

Prof. dr hab. med. Leszek Bryniarski

Dr hab. med. Krzysztof Bryniarski

Lek. med. Władysław Dabrowski

Lek. med. Marta Diachyshyn

Dr med. Monika Durak

Prof. dr hab. med. Andrzej Gackowski

Dr hab. med. Bartłomiej Guzik

Prof. AWF dr hab. med. Rafał Januszek

Prof. dr hab. med. Anna Kabłak-Ziembicka

Dr med. Grzegorz Karkowski

Prof. UJ .dr hab. med. Paweł Kleczyński

Dr med. Artur Kocurek

Prof. UJ .dr hab. med. Monika Komar

Dr hab. med. Janusz Konstanty-Kalandyk

Dr med. Marcin Kuniewicz

Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski

Dr med. Andrzej Machnik

Lek. med. Damian Maciejewski

Prof. dr hab. med. Piotr Musiałek

Lek. med. Bartłomiej Nawrotek

Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

Lek. med. Łukasz Niewiara

Prof. dr hab. med. Andrzej Ochała

Prof. dr hab. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek

Lek. med. Elżbieta Ostrowska-Kaim

Lek. med. Elżbieta Paszek

Dr hab. med. Jacek Piątek

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec

Dr hab. med. Jakub Podolec

Prof. dr hab. med. Tadeusz Przewłocki

Lek. med. Tomasz Rajs

Prof. dr hab. med. Marek Rajzer

Dr med. Agnieszka Rosławiecka

Prof. UJ .dr hab. med. Paweł Rubiś

Prof. dr hab. med. Przemysław Rutkowski

Dr hab. med. Łukasz Rzeszutko

Dr med. Daniel Rzeźnik

Dr med. Robert Sobczyński

Dr med. Danuta Sorysz

Dr med. Maciej Stąpór

Lek. med. Wojciech Suslik

Lek. med. Piotr Szolc

Dr med. Łukasz Tekieli

Dr med. Marek Tomala

Prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz -Pająk

Dr med. Jarosław Trębacz

Dr med. Grzegorz Wasilewski

Dr hab. med. Karol Wierzbicki

Lek. med. Maciej Wierzbowski

Lek. med. Łukasz Wiewiórka

Lek. med. Ziemowit Wroński

Dr med. Wojciech Zajdel

Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka

PROGRAM

SESJA 1 | 10:00–12:00. Strategie zabiegowe w walce z epidemią chorób układu krążenia w Polsce – stan obecny i perspektywa na najbliższe lata.

Prowadzenie: Przemysław Mitkowski, Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Stanisław Bartuś

Panel: Jadwiga Nessler, Krzysztof Żmudka, Grzegorz Kopeć, Wiktor Kuliczkowski, Karol Wierzbicki, Andrzej Surdacki, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Roman Wojdyła, Danuta Sorysz, Jarosław Trębacz


 • 10.00-10.20. Diagnostyka i leczenie interwencyjne zawału serca. Prof. Jacek Legutko.
 • 10.20-10.40. Krótkoterminowe wspomaganie krążenia we wstrząsie kardiogennym. Dr hab. Wiktor Kuliczkowski.
 • 10.40-11.00. Wykrywanie i leczenie migotania przedsionków. Prof. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • 11:00-11:20. Przezskórne interwencje na zastawkach serca. Dr med. Jarosław Trębacz.
 • 11:20-11:40. Leczenie ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej. Prof. Grzegorz Kopeć.
 • 11:40-12:00. Opieka nad dorosłym pacjentem z wrodzoną wadą serca. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk.
 • 12:00-12:30. PRZERWA.

SESJA 2 | 12:30–14:30. Jak poprawić rokowanie chorych po zawale serca – wytyczne, a codzienna praktyka.

Prowadzenie: Jacek Legutko, Andrzej Surdacki, Bogusław Kapelak, Lidia Tomkiewicz-Pająk

Panel: Jadwiga Nessler, Piotr Pieniążek, Grzegorz Gajos, Tomasz Rakowski, Jacek Piątek, Renata Rajtar-Salwa, Beata Bobrowska, Grzegorz Karkowski, Artur Kocurek, Andrzej Machnik


 • 12:30-12:45. Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca – doświadczenia z realizacji programu KOS-ZAWAŁ w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Jacek Legutko, w imieniu Zespołu KOS-ZAWAŁ Szpitala im. Jana Pawła II.
 • 12:45-12:55. Optymalna strategia i czas rewaskularyzacji chirurgicznej u chorego z zawałem serca. Dr hab. Jacek Piątek.
 • 12:55-13:05. Elektroterapia u pacjenta po zawale serca. Dr med. Grzegorz Karkowski.
 • 13:05-13:15. Podwójne leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe w pierwszym roku i powyżej 12 miesięcypo zawale serca. Prof. Tomasz Rakowski.
 • 13:15-13:25. Leczenia hipolipemizujące – zasady eskalacji terapii, kiedy możemy ją uznać za optymalną? Dr med. Beata Bobrowska.
 • 13:25-13:35. Pogoda dla bogaczy czy początek rewolucji w leczeniu hipolpemizującym? Prof. Piotr Pieniążek.
 • 15.30-15.45. Dr med. Jarosław Trębacz. Przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca – co nowego?
 • 13:35-13:50. Leczenie cukrzycy i otyłości u chorego po zawale serca – co nowego? Prof. Grzegorz Gajos.
 • 13:50-14:05. Zapobieganie i leczenie farmakologiczne pozawałowej niewydolności serca – co nowego? Prof. Jadwiga Nessler.
 • 14:05-14:15. Jak skutecznie pomóc choremu rzucić palenie? Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk.
 • 14:15-14:30. Dyskusja i podsumowanie.
 • 14.30–15.30. PRZERWA.

SESJA 3 | 15.30–17.30. Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii – część 1

Prowadzenie: Jacek Legutko, Piotr Pieniążek,Jacek Piątek, Piotr Musiałek

Panel: Paweł Kleczyński, Bartłomiej Guzik, Jakub Podolec, Krzysztof Bryniarski, Łukasz Rzeszutko, Wojciech Zajdel, Bartłomiej Nawrotek, Jacek Piątek, Roman Wojdyła, Łukasz Niewiara


 • 15:30-15:45. Diagnostyka i leczenie niedokrwienia bez zwężeń w tętnicach wieńcowych (INOCA). Dr hab. Bartłomiej Guzik.
 • 15:45-16:00. Blaszka miażdżycowa wysokiego ryzyka – nowoczesna diagnostyka i nadzieja na leczenie interwencyjne. Dr hab. Krzysztof Bryniarski.
 • 16:00-16:15. Praktyczne aspekty ustalania wskazań do rewaskularyzacji w przewlekłych zespołach wieńcowych – co powinniśmy robić lepiej? Dr hab. Łukasz Rzeszutko.
 • 16:15-16:30. PCI w obrębie zmian uwapnionych – rotablacja, litotrypsja, aterektomia orbitalna. Dr med. Wojciech Zajdel, Prof. UJ Paweł Kleczyński.
 • 16:30-16:45. PCI z zastosowaniem balonów uwalniających lek (DEB) – czy tylko skuteczne w leczeniu restenozy w stencie? Dr med. Roman Wojdyła.
 • 16:45-17:00. PCI u pacjenta wysokiego ryzyka krwawienia – jaka farmakoterapia, które stenty DES? Dr hab. Jakub Podolec.
 • 17:00-17:15. PCI u pacjenta z niewydolnością nerek – jak zapobiegać ostremu uszkodzeniu nerek? Dr Bartłomiej Nawrotek.
 • 17:15-17:30. Dla kogo rewaskularyzacja hybrydowa, a dla kogo całkowita rewaskularyzacja tętnicza? Dr hab. Jacek Piątek.
 • 17.30–18.00. PRZERWA.

SESJA 4 | 18.00–19.45. Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii – część 2.

Prowadzenie:  Jacek Legutko, Tadeusz Przewłocki, Andrzej Gackowski, Anna Kabłak-Ziembicka

Panel: Piotr Pieniążek, Stanisław Bartuś, Piotr Musiałek, Grzegorz Filip, Rafał Januszek, Radosław Litwinowicz, Bernadetta Chyrchel, Grzegorz Karkowski, Maciej Stąpór, Tomasz Rajs


 • 18:00-18:15. Małoinwazyjna chirurgia w leczeniu wad zastawkowych serca. Dr hab. Grzegorz Filip.
 • 18:15-18:30. Rezonans magnetyczny w diagnostyce kardiologicznej – kiedy niezbędny i konieczny? Dr med. Bernadetta Chyrchel.
 • 18:30-18:45. Przezskórna trombektomia w ostrej zatorowości płucnej. Prof. Piotr Musiałek.
 • 18:45-19:00. Czy endarterektomia tętnic szyjnych w dobie optymalizacji stentowania jest nadal potrzebna? Prof. Piotr Pieniążek.
 • 19:00-19:15. Ablacja migotania przedsionków – kiedy krioablacja, a kiedy ablacja RF? Dr med. Marcin Kuniewicz.
 • 19:15-19:30. Jednoczasowa przezskórna ablacja migotania przedsionków i eliminacja uszka lewego przedsionka – zalety i wady. Prof. UJ Monika Komar.
 • 19:30-19:50. Rola kardiochirurgia w leczeniu migotania przedsionków. Dr hab. Radosław Litwinowicz.

12:00–14:30. Sesja pielęgniarska Gorące tematy w kardiologii.

PROWADZENIE

Mgr piel. Urszula Gluz-Golik

Naczelna Pielęgniarka Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Mgr piel. Ewa Węglarz

Pielęgniarka Koordynująca Pracownie Hemodynamiki i Angiografii

Mgr piel. Stanisław Ostafin

Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej


 • 12:00–12:30. Dr n. med. Łukasz Niewiara. Obrazowanie wewnątrznaczyniowe i ocena fizjologiczna krążenia wieńcowego – dlaczego tak ważne?
 • 12:30–13:00. Mgr piel. Anna Krztoń, Mgr piel. Dorota Łudzik. Nowe techniki wspomagające zabiegi PCI wysokiego ryzyka – aspekty praktyczne ich zastosowania w trakcie zabiegów.
 • 13:00–13:30. Mgr piel. Ewa Węglarz. Jak weryfikować poprawność przygotowania pacjenta do zabiegu angiografii i angioplastyki?
 • 13:30–14:00. Mgr piel. Stanisław Ostafin. Nowoczesne metody wspomagania oddechu w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej.
 • 14:00–14:30. Dr n. med. Marcin Kuniewicz. Zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca – rodzaje, metody i ryzyko powikłań.
x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.