REJESTRACJA
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie | EDUKATORIUM, pawilon A-V

23.05.2024 / czwartek

Zabiegi hybrydowe – nowa era w kardiologii i kardiochirurgii
Obrazowanie w zabiegach wewnątrznaczyniowych – Co każdy technik wiedzieć i umieć powinien?
Sympozjum inauguracyjne WAKiK’2023
Innowacyjna diagnostyka i leczenie w kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii

Więcej
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

24.05.202 / piatek

Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii
Kiedy EBM i wytyczne nie dają jasnej odpowiedzi

Więcej
Hotel Sulisław, ul. Sulisław 24, Grodków

25.05.2024 / sobota

Echokardiografia w kardiologii i kardiochirurgii – warsztaty praktyczne
Optymalizacja zabiegów PCI – co każdy operator wiedzieć i umieć powinien?

Więcej
WIĘCEJ

Prof. dr hab. med.

JACEK LEGUTKO

Prof. dr hab. med.

BOGUSŁAW KAPELAK

Prof. UJ. dr hab. med.

BARTŁOMIEJ GUZIK

Dr med.

MAREK ANDRES

Prof. Tomasz Grodzicki

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Prof. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. Andrzej Surdacki

Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. Przemysław Mitkowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Robert Gil

Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. UJ Monika Komar

Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr med. Marek Andres

Dr med. Rafał Badacz

Lek. med. Jakub Baran

Dr med. Artur Bartoszcze

Prof. dr hab. med. Krzysztof Bartuś

Prof. dr hab. med. Stanisław Bartuś

Lek. med. Magdalena Bryndza

Prof. dr hab. med. Leszek Bryniarski

Dr hab. med. Krzysztof Bryniarski

Lek. med. Władysław Dabrowski

Lek. med. Marta Diachyshyn

Dr med. Monika Durak

Prof. dr hab. med. Andrzej Gackowski

Dr hab. med. Bartłomiej Guzik

Prof. AWF dr hab. med. Rafał Januszek

Prof. dr hab. med. Anna Kabłak-Ziembicka

Dr med. Grzegorz Karkowski

Prof. UJ .dr hab. med. Paweł Kleczyński

Dr med. Artur Kocurek

Prof. UJ .dr hab. med. Monika Komar

Dr hab. med. Janusz Konstanty-Kalandyk

Dr med. Marcin Kuniewicz

Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski

Dr med. Andrzej Machnik

Lek. med. Damian Maciejewski

Prof. dr hab. med. Piotr Musiałek

Lek. med. Bartłomiej Nawrotek

Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

Lek. med. Łukasz Niewiara

Prof. dr hab. med. Andrzej Ochała

Prof. dr hab. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek

Lek. med. Elżbieta Ostrowska-Kaim

Lek. med. Elżbieta Paszek

Dr hab. med. Jacek Piątek

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec

Dr hab. med. Jakub Podolec

Prof. dr hab. med. Tadeusz Przewłocki

Lek. med. Tomasz Rajs

Prof. dr hab. med. Marek Rajzer

Dr med. Agnieszka Rosławiecka

Prof. UJ .dr hab. med. Paweł Rubiś

Prof. dr hab. med. Przemysław Rutkowski

Dr hab. med. Łukasz Rzeszutko

Dr med. Daniel Rzeźnik

Dr med. Robert Sobczyński

Dr med. Danuta Sorysz

Dr med. Maciej Stąpór

Lek. med. Wojciech Suslik

Lek. med. Piotr Szolc

Dr med. Łukasz Tekieli

Dr med. Marek Tomala

Prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz -Pająk

Dr med. Jarosław Trębacz

Dr med. Grzegorz Wasilewski

Dr hab. med. Karol Wierzbicki

Lek. med. Maciej Wierzbowski

Lek. med. Łukasz Wiewiórka

Lek. med. Ziemowit Wroński

Dr med. Wojciech Zajdel

Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka

PROGRAM

SESJA 1 | 10:00–12:15 Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii – farmakoterapia

Prowadzenie: Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Andrzej Surdacki, Stanisław Bartuś

Panel: Robert Gil, Piotr Podolec, Jadwiga Nessler, Piotr Rozentryt, Piotr Pieniążek, Grzegorz Gajos, Danuta Sorysz, Maciej Stąpór, Renata Rajtar-Salwa, Beata Bobrowska


 • 10:00-10:15 prof. Andrzej Surdacki Nowości w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca z zachowaną i pośrednią frakcją wyrzutową lewej komory.
 • 10:15-10:30 prof. Jadwiga Nessler Nowości w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.
 • 10:30-10:45 prof. Piotr Rozentryt Pacjent kardiologiczny z przewlekłą chorobą nerek – u kogo zastosuję flozynę i dlaczego?
 • 10:45-11:00 prof. Jacek Legutko Podwójna terapia przeciwpłytkowa po PCI – indywidualizacja terapii kluczem do poprawy rokowania.
 • 11:00-11:15 prof. Piotr Pieniążek Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjenta z wielopoziomową miażdżycą.
 • 11:30-11:45 prof. Grzegorz Gajos Leczenie przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków – który lek dla którego chorego?
 • 11:45-12:00 prof. Piotr Podolec Intensywne leczenie hipolipemizujące w prewencji wtórnej – fakty i mity.
 • 12:00-12:15 dr med. Renata Rajtar-Salwa, dr med. Beata Bobrowska Programy lekowe z PCSK9 – praktyczne wskazówki jak zwiększyć liczbę pacjentów korzystających z najnowszych terapii.

PRZERWA KAWOWA | 12:15–12:30

SESJA 2 | 12:30–14:30 Gorące tematy w kardiologii i kardiochirurgii – część 2

Prowadzenie: Jacek Legutko, Robert Gil, Tadeusz Przewłocki, Jadwiga Nessler

Panel: Stanisław Bartuś, Grzegorz Kopeć, Paweł Kleczyński, Bartłomiej Guzik, Karol Wierzbicki, Łukasz Rzeszutko, Jakub Podolec, Barbara Zawiślak, Wojciech Zajdel, Łukasz Niewiara  


 • 12:30-12:45 prof. Cezary Kępka Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych (CCTA) – nowy standard kwalifikacji chorych do rewaskularyzacji oraz planowania zabiegu PCI.
 • 12:45-13:00 prof. Stanisław Bartuś Optyczna tomografia koherentna (OCT) – kiedy alternatywa dla IVUS, a kiedy metoda z wyboru?
 • 13:00-13:15 dr hab. Jakub Podolec Optymalizacja PCI z DES u pacjenta wysokiego ryzyka krwawienia.
 • 13:15-13:30 prof. Jacek Legutko PCI z zastosowaniem DEB – powrót do przeszłości, czy nowa era w kardiologii interwencyjnej?
 • 13:30-13:45 dr med. Barbara Zawiślak Mechaniczne wspomaganie krążenia w zawale serca powikłanym wstrząsem kardiogennym.
 • 13:45-14:00 dr hab. Karol Wierzbicki Długoterminowe wspomaganie lewej komory serca – kiedy pomost do przeszczepu serca, a kiedy optymalna terapia docelowa?
 • 14:00-14:15 prof. Robert Gil Aterektomia laserowa – aktualne wskazania i technika zabiegu.
 • 14:15-14:30 prof. Grzegorz Kopeć Leczenie interwencyjne w ostrej zatorowości płucnej – aktualne wskazania i strategie postępowania.

PRZERWA OBIADOWA | 14.30–15.30

SESJA 3 | 15.30–17.00 Kiedy EBM i wytyczne nie dają jasnej odpowiedzi – część 1

Prowadzenie: Jacek Legutko, Piotr Podolec, Grzegorz Karkowski, Marcin Kuniewicz

Panel: Bogusław Kapelak,Karol Wierzbicki, Bartłomiej Guzik, Łukasz Rzeszutko, Wojciech Zajdel, Anna Kędziora, Rafał Badacz, Piotr Szolc, Cierpikowski, Tomasz Rajs


 • 15:30-16:00 Przypadek 1
  Pacjent z LVAD i utrwalonym częstoskurczem komorowym
  Prezentacja przypadku: Dr med. Grzegorz Karkowski (10 min.)
  Czy pacjent był dobrze leczony – dyskusja kardiogrupy i uczestników konferencji (10 min.)
  Leczenie przezcewnikowe pacjentów z wszczepionym LVAD – dr hab. Karol Wierzbicki
 • 16:00-16:30 Przypadek 2
  Pacjent z częstoskurczem komorowym i bradykardią
  Prezentacja przypadku: Dr med. Rafał Badacz
  Czy pacjent był dobrze leczony – dyskusja kardiogrupy i uczestników konferencji (10 min.)
  Częstoskurcz komorowy z bradykardią – ablacja, czy rozrusznik? – Dr med. Marcin Kuniewicz
 • 16:30-17:00 Przypadek 3
  Pacjent z niestabilną chorobą wieńcową i kołataniem serca
  Prezentacja przypadku: Lek. med. Piotr Szolc
  Czy pacjent był dobrze leczony – dyskusja kardiogrupy i uczestników konferencji (10 min.)
  Denerwacja współczulna serca (cardiac sympathetic denervation – CSD) – Prof. Sebastian Stec
 • 17:00-17:15 Roman Piotrkowski Kardioneuroablacja

PRZERWA KAWOWA | 17.15–17.30

SESJA 4 | 17.30–19.00 Kiedy EBM i wytyczne nie dają jasnej odpowiedzi – część 2

Prowadzenie: Jacek Legutko, Piotr Pieniążek, Lidia-Tomkiewicz-Pająk, Anna Kabłak-Ziembicka

Panel: Tadeusz Przewłocki, Stanisław Bartuś, Monika Komar,Grzegorz Grudzień, Robert Sobczyński, Piotr Wilkołek, Marek Andres, Bernadett Chyrchel, Artur Pawlik, Marcin Skubera


 • 17:30-18:00 Przypadek 1
  Pacjent z chorobą wieńcową i HFrEF
  Prezentacja przypadku: Dr med. Artur Pawlik
  Czy pacjent był dobrze leczony – dyskusja kardiogrupy i uczestników konferencji (10 min.)
  Czy warto oceniać żywotność i niedokrwienie serca przed rewaskularyzacją w HFrEF? – Dr med. Bernadetta Chyrchel (10 min.)
 • 18:00-18:30 Przypadek 2
  Pacjent z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem krwawienia
  Prezentacja przypadku: Prof. UJ Monika Komar (10 min.)
  Czy pacjent był dobrze leczony – dyskusja kardiogrupy i uczestników konferencji (10 min.)
  Eliminacja uszka lewego przedsionka – blaski i cienie – Prof. Tadeusz Przewłocki
 • 18:30-19:00 Przypadek 3
  Pacjent po operacji wrodzonej wady serca z zaburzeniami rytmu serca
  Prezentacja przypadku: lek. med. Maciej Skubera (10 min.)
  Czy pacjent był dobrze leczony – dyskusja kardiogrupy i uczestników konferencji (10 min.)
  Jak diagnozować, jak leczyć? – Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk (10 min.)

15.30–17.00 Sesja pielęgniarska WAKIK’2023

Prowadzenie

mgr piel. Urszula Gluz-Golik
Naczelna Pielęgniarka Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

mgr piel. Ewa Węglarz
Pielęgniarka Koordynująca Pracownie Hemodynamiki i Angiografii

Mgr piel. Beata Lech
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej


 • 15:30-16:00 dr med. Łukasz Niewiara Inwazyjne metody diagnostyczne wspierające koronarografię (ocena fizjologiczna krążenia wieńcowego, IVUS, OCT).
 • 16:00-16:30 prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Kleczyński Zaawansowane metody modyfikacji zwapniałych blaszek miażdżycowych – konkurencyjne, czy komplementarne?
 • 16:30-17:00 mgr piel. Maria Budnik Epidemiologiczne aspekty w pracowniach hemodynamicznych oraz w salach hybrydowych.

17.30–19.00 Sesja studencka WAKiK’2023

Prowadzenie

prof. Jacek Legutko
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM

prof. Andrzej Surdacki
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM

prof. UJ Paweł Kleczyński
Opiekun Studenckich Kół Naukowych przy Klinice Kardiologii Interwencyjnej

prof. UJ Bartłomiej Guzik
Pełnomocnik Prorektora UJ CM ds. pomocy humanitarnej, Opiekun Centrum Wolontariatu


 • 17:30-17:45 Ablacje – co każdy student wiedzieć powinien
  Szymon Król Komorowe zaburzenia rytmu
  Michalina Jelonek Nadkomorowe zaburzenia rytmu
 • 17:45-18:00 Natalia Mroczek Zabiegi interwencyjne – różnice między anatomicznym sercem, a u osób po korekcjach.
 • 18:00-18:15 Michał Okarski Mechaniczne wspomaganie krążenia u pacjenta ze wstrząsem kardiogennym.
 • 18:15-18:30 Ewa Kwiatkowska Dostępy naczyniowe u pacjentów poddanych przezskórnej implantacji zastawki aortalnej.
 • 18:30-18:45 Jan Roczniak Jak może powikłać się koronarografia i jakie postępowanie?
 • 18:45-19:00 Wojciech Jakubowski Zmiana nowotworowa w pierścieniu mitralnym – diagnostyka i postępowanie.
x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.